Privacy Statement

Edelsmederij Kircher Schmuck respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Edelsmederij Kircher Schmuck.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Edelsmederij Kircher Schmuck. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Edelsmederij Kircher Schmuck.

Edelsmederij Kircher Schmuck houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en respecteert uw privacy.

Definities:
In deze Privacy Statement wordt verstaan onder:
Edelsmederij Kircher Schmuck, Havik 15 te Amersfoort, tevens verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.

Passief verstrekte informatie: gegevens rondom uw IP adres, besturingssysteem, internetpagina’s die u bezoekt en uw internetbrowser kunnen zonder dat u er erg in hebt door ons of door anderen verzameld worden. In ons geval om de kwaliteit van het gebruik van de website van Edelsmederij Kircher Schmuck te verbeteren, anoniem en getotaliseerd.

Cookies: een bezoeker van een internetpagina wordt door kleine tekstbestanden herkent. Cookies worden gebruikt om beter af te stemmen op de voorkeuren van internetbezoekers. Cookies richten geen schade aan en kunnen geen bestanden en programma’s op uw computer beschadigen. U kunt het gebruik van cookies bij uw bezoek(en) aan webpagina’s accepteren of verwerpen.

Verwerken van persoonsgegevens:
Wanneer u een product aanschaft via de website van Edelsmederij Kircher Schmuck, vragen we u om wat persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw e-mailadres. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van Edelsmederij Kircher Schmuck en worden gebruikt om uw bestelling te verwerken of antwoord te geven op uw vraag. Uw e-mailadres zal niet openlijk en publiekelijk op de website worden geplaatst.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Edelsmederij Kircher Schmuck worden gebruikt om u te informeren over onze nieuwe artikelen in een nieuwsbrief, tenzij u heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. U kunt het ontvangen van mailings van Edelsmederij Kircher Schmuck te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Doel van de gegevensverwerking :
De door u actief verstrekte informatie wordt door Edelsmederij Kircher Schmuck gebruikt voor de administratie en communicatie met betrekking tot (het gebruik van) de website www.kircher-schmuck.com.

Edelsmederij Kircher Schmuck kan door het gebruik van cookies het aantal unieke bezoekers meten op anonieme wijze. De verzamelde cookies en passief verstrekte informatie worden door Edelsmederij Kircher Schmuck gebruikt om de website zo optimaal mogelijk voor de bezoeker te laten functionaliseren.

Indien u geen cookies wilt accepteren, klikt u hiervoor op de betreffende knop rondom het cookiebericht op de website. Zowel actieve als passieve informatie wordt door Edelsmederij Kircher Schmuck vertrouwelijk behandeld.

Inzage en correctie persoonsgegevens:
Edelsmederij Kircher Schmuck probeert te allen tijde de gegevens correct te registreren. Er kunnen helaas weleens fouten voorkomen bij het overnemen van gegevens of door technische en andere omstandigheden. U heeft om die reden altijd het recht de gegevens in te zien en deze indien nodig te laten wijzigen of verwijderen. U kunt hierover in een e-mail contact met ons opnemen. Edelsmederij Kircher Schmuck aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten of de onvolledigheid van gegevens, op welke manier dan ook.

Aanpassingen Privacy Statement:
Edelsmederij Kircher Schmuck houdt zich het recht om deze Privacy Statement aan te passen. Iedere aanpassing wordt op deze pagina gepubliceerd. Op deze verklaring is Nederlands recht van toepassing.